V sobotu v Pardubicích i s diváky!

Výborně obsazený závod SEC Challenge, který se pojede už tuto sobotu od 16 hodin na plochodrážním stadionu v Pardubicích bude moci navštívit 600 diváků. Budou však muset splnit podmínky, které jsou uvedeny v níže publikované zprávě od předsedy komise ploché dráhy AČR Petra Moravce.
  „Dámy a pánové,
AMK ZP Pardubice obdržel před malou chvílí „Stanovení závazných hygienicko-protiepidemických podmínek pro konání významné sportovní akce, kterou je závod Mistrovství Evropy na ploché dráze – Challenge“.
Z tohoto rozhodnutí budou mít radost především příznivci ploché dráhy. Samozřejmě nemohou zaplnit stadion v počtu jakém jsou zvyklí, ale přeci jenom se jedná o návrat diváků do hlediště a jsme z toho nadšeni.
Zítra začneme na plochodrážním stadionu prodávat vstupenky – do prodeje jich jde 600. Cena vstupenky je 250 Kč.
Organizátor musí zajistit, aby diváci obsadili pouze místa k sezení, jejich jmenný seznam je veden organizátorem a bude k dispozici místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví na vyžádání v případě potřeby provedení epidemiologického šetření.
  Diváci se prokáží před vstupem do areálu konání sportovní akce:
negativním výsledkem RTPCR testu na přítomnost viru SARSCoV2 ne starším 48hod., nebo negativním výsledkem POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARSCoV2 ne starším 48 hod., nebo doloží certifikát MZ o provedeném očkování proti onemocnění COVID19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvou dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jedno dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo doloží doklad (lékařskou zprávu) o laboratorně potvrzeném onemocnění COVID19, uplynutí doby izolace podle platného mimořádného opatření MZ, a že od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARSCoV2 nebo RTPCR testu na přítomnost viru SARSCoV2 neuplynulo více než 90 dní.
 
Diváci budou usazeni v hledišti konání sportovní akce tak, že mezi jednotlivými usazenými osobami (pokud nejsou členy společné domácnosti) bude rozestup minimálně jednoho sedadla a mezi řadami s obsazenými sedadly bude vynechána vždy minimálně jedna řada sedadel. To znamená, že budeme obsazovat pouze sudé řady.
Zároveň bude organizátorem zajištěn časově oddělený příchod a odchod těchto osob samostatným vstupem tak, aby nedocházelo ke shromažďování osob před areálem a během konání sportovní akce ani v jeho prostorech.
 
V hledišti stadionu nebude možné konzumovat jídlo nebo nápoje.
 
Jsme si vědomi náročné administrativní činnosti spojené s prodejem vstupenek a proto předprodej bude probíhat na stadionu zítra a v pátek od 8:00 do 15:30 a do naplnění počtu vstupenek.
V sobotu pak bude proběhne prodej od 10:00. Každý divák bude registrován číslem vstupenky a zapsán na seznam s telefonním kontaktem. Tento seznam bude uložen u pořadatele 30 dní. Ideální by bylo a dovolím si Vás o to požádat, aby jste pro urychlení prodeje měli připravené napsané jméno a telefonní číslo – bylo by to skvělé.
 
Vstup do hlediště bude umožněn od 14:30. Vzhledem k náročným podmínkám nebude umožněn přístup na trénink.
Prosíme Vás o pomoc při zajištění naplnění všech podmínek. Je jenom na nás, abychom se do hledišť všech našich akcí mohli vrátit natrvalo.
 Děkujeme.“
   ilustrační foto Wojta Zavřel (wojta-foto.cz)
Označeno štítky: Štítky:

Máte k tomu co říct?